Được thành lập từ 2009, HDA là nhà cung cấp dịch vụ hàng đầu về quảng cáo, truyền thông và tổ chức sự kiện liên quan đến lĩnh vực y khoa cho các nhãn hàng, các công ty dược phẩm và các cơ quan tổ chức nhà nước.


Cung cấp các dịch vụ trong lĩnh vực y khoa như là cầu nối giữa bệnh viện, khách hàng và bệnh nhân nhằm mang lại hiệu quả tối đa cho khách hàng và giá trị cho cộng đồng.


Thế mạnh của chúng tôi là đwợc sự cố vấn và cộng tác thường xuyên của các chuyên gia đầu ngành trong các bệnh viện lớn trên cả nước.


Những dự án đã thực hiện
Gọi ngay